مطالعات اولیه در مورد بورس در ایران به سال 1315 ه.ش  برمی گردد.در این سال فرد بلژیکی رات نوتر بلد پس از انجام مطالعات گسترده در مورد تاسیس بورس در ایران اساس نامه داخلی بورس را تهیه و به مسئولان ایرانی ارائه نمود.اما با در نظر داشتن شرایط آن وقت و وقوع جنگ جهانی دوم عملا موضوع مطالعه و تاسیس بورس در ایران بیش از 25 سال به تعویق افتاد

.تا اینکه در اواخر سال 1341 هیئتی از بروکسل به سرپرستی دبیرکل این بورس برای مشارکت در راه اندازی بورس ایران به کشورمان دعوت شدند و بالاخره بعد از 4 سال در سال 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ گردید.حدود یکسال بعد از ابلاغ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در 15 بهمن در سال 1346بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی که بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می امد بطور رسمی فعالیت خود را شروع نمود.

بورس اوراق بهادار باعث ایجاد محیطی مناسب به مقصود بازرگانی آسان سهام فراهم وبه این ترتیب بازرگانان با سهام ودیگر اوراق بهادار به تجارت می پردازند. یکی از مسائل مهم در سرمایه گذاری، چگونگی سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادار می باشد وبازدهی شرکت مورد نظر نیز فاکتوری می باشد که به سرمایه گذار در فرآیند سرمایه گذاری کمک می کند. به گونه معمول مهمترین هدف در ارزیابی بازده به بهره وری در زمان گذشته شرکت ها برمی گردد. به بیانی دیگر، ازدیدگاه مدرن، فلسفه ارزیابی برتوسعه وبهبود شرکت مورد ارزیابی متمرکز می باشد. پس ارزیابی نه تنها به سرمایه گذار کمک می کند بلکه به شرکت ها و تشکیلات مورد ارزیابی آنها نیزکمک کرده وراهنمایشان می کند. اگرهدف شرکت ها افزایش سرمایه سهامداران باشد، بایستی معیارهای بهره وری که مطابق با ارزش افزوده دربلند مدت می باشد وجود داشته باشند. رتبه بندی شرکت ها نقاط ضعف وقدرت شرکت ها وهمچنین فرصت ها وخطرات سرمایه گذاری درآنها رابه خوبی مشخص می کند. رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار می تواند به زمان تشکیل آنها، روش های مختلف ایجاد وشاخص های پیشنهادیشان بپردازد. زیرا سوددهی و وضعیت مالی شرکت ها، معیار معتبری برای ارزیابی آنهاست، دراین فرآیند بسیاراز نسبت های مالی و وضعیت مالی بهره گیری می گردد. وضعیت مالی درهر سال مالی منتشر ودر دسترس عموم قرار می گیرد وبوسیله ی آنها واکاوی شده وبه این ترتیب وضعیت مالی شرکت ها تعیین می گردد.(نسبت مالی برگرفته از وضعیت مالی می باشد). تقریباً درهرجنبه از بازدهی شرکت ها، نسبتی هست. این نسبت ها وسیله ی مناسبی برای آنالیزنقاط ضعف وقدرت شرکت ها می باشند.

2-2-1-تعریف کارایی:

بشر در تمام قرون و اعصار همیشه با مشکلی به نام محدودیت و کمیابی مواجه بوده می باشد. این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه ها مانند عوامل تولید و به تبع آن کالا ها و خدمات کاملا محسوس می باشد. از این رو، کوششهای اقتصادی بشر همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. از طرفی تداوم بقای بنگاه ها و سازمانها در هر نظام اقتصادی در گرو ایجاد ارزش افزوده می باشد. برای دستیابی به این مهم تنها داشتن منابع کافی نیست، بلکه نحوه ترکیب و بهره گیری از منابع اهمیت به سزایی دارند که این مهم خود در گرو طرز اقدام و نحوه کار در سازمانها میباشد. بهره گیری از ابزا رهای علمی سنجش کارایی و بهر ه وری میتواند ارائه کننده اطلاعات مفید برای مدیریت جهت تصمیم گیری به مقصود بهبود شیوه های انجام فعالیت و به کارگیری منابع باشد. امروزه با وجود فضای رقابتی، سازما نها علاوه بر اینکه بایستی بتوانند با منابع

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد